Vršimo sledeće usluge:

 • balansiranje kardana (pojedinačno i u sklopu),
 • remont kardana,
 • produžavanje i skraćivanje kardana,
 • zamjena krstova kardana i centar ležajeva,
 • balansiranje osovina,
 • balansiranje rotora,
 • balansiranje ventilatora i radnih kola do fi 800 mm,
 • balansiranje radilica motora,
 • balansiranje zamajaca i potisnih ploča za luksuzni i teretni program,
 • Radimo i olakšavanje radilica i zamajaca za trkaće automobile,
 • Takođe, vršimo usluge zavarivanja aluminijuma i prokroma,
 • Vršimo usluge za pravna lica.

Pogledajte video klipove naših usluga na našem YouTube kanalu!